Medan samhället fortfarande brottas med för att förstå effekterna av sociala medier och smartphones utvecklas samtidigt i snabb takt kreativa och immersiva tekniker som Sakernas Internet (Internet of Things), AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), XR (eXtended Reality), AI (artificiell intelligens) och Stora datamängder (big data), för att bara nämna några stycken.

I ett kaotisk och snabbt föränderligt tekniskt landskap finns det ett stort behov av människor som förstår alla tre centrala aspekter av design: tekniken i sig, den enskilda användaren och samhälleliga konsekvenser av att införa ny teknik. Detta program kommer att utveckla dig i att skapa ny teknik, samtidigt som användarnas behov och önskemål samt större samhällsförändringar tillgodoses.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt Engelska 6, eller motsvarande. Samt minst 90 hp inom data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande.

Öppet för sen anmälan! Sista ansökningsdag den 23 mars

Läs mer om programmet

Ansök här!