Det här programmet baseras på det tidigare programmet Affärsledning med informationssystem 120 hp.

Programmet hjälper dig att utveckla de kunskaper inom affärsledning och teknik som krävs för att leda organisationer i dagens komplexa digitala värld. Fokus ligger på design, implementering och användning av informationssystem.

Du får fördjupade kunskaper om informationssystem, deras design och arkitektur, inklusive kravhantering, innovation med digitala resurser, tjänsteorienterade arkitekturer och lättrörlig systemutveckling. Du får en god förståelse för betydelsen av IT för att stödja och förändra organisationer och nätverk, inklusive värdenätverk, digital innovation, affärssystem, ärendehantering, omvärldsbevakning, beslutsstöd och kunskapshantering.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om programmet på våra engelska sidor