Dagens snabba tekniska utveckling gör att efterfrågan på spetskompetens inom IT-området ökar. Masterprogrammet i data- och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom aktuella områden som förberedelse för en framgångsrik yrkes- eller forskarkarriär.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om teorier och metoder men också praktiska färdigheter inom området. Dessutom studerar du ett antal generella kurser som vetenskaplig kommunikation och vetenskapsteori. Dessa kurser förbereder dig på ditt examensarbete och öppnar dörren till en eventuell forskningskarriär. 

Läs mer om programmet på vår engelska webbplats

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp samt minst 90 hp i data- och systemvetenskapliga ämnen. 

Engelska B/Engelska 6.