Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

Hälsoinformatiker kan ha sin grundutbildning inom antingen vård, medicin eller teknik.

Programmet ger en ”joint degree” från Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Under den första terminen läser studenter med teknisk bakgrund kurser i grundläggande medicinsk vetenskap och i vårdens organisation och ledning, medan studenter med vårdbakgrund läser grundläggande data- och systemvetenskap. Terminen avslutas med en kurs om hälso- och sjukvårdens informationssystem.

Den andra och tredje terminen studeras fördjupande kurser inom hälsoinformatik både vid Stockholms universitet och på Karolinska Institutet.

Den fjärde och sista terminen utgörs av ett examensarbete.
IT-projekt inom vård och omsorg kräver personer med förståelse för vårdens behov och teknikens möjligheter och begränsningar. Många hälsoinformatiker verkar som projektledare, IT-ledare, klinisk informatiker, applikationsexpert, kravanalytiker, systemspecialist, systemutvecklare, interaktionsdesigner, utvärderare och forskare. Många startar även egna företag.


För mer information kring detta program, se DSV:s engelska beskrivning av programmet.