Informationsteknik öppnar helt nya möjligheter att skapa flexibla och innovativa organisationer och samhällen. Denna utveckling kommer att kräva ledare med en god förståelse för informationstekniken och dess tillämpning inom både företag och offentliga organisationer. Med en Masterexamen i affärsledning med informationssystem från Stockholms universitet kommer du att ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att använda IT för att lösa både organisatoriska och samhälleliga problem.

Programmet ges av erfarna lärare med både omfattande industriell bakgrund och akademiska meriter. Programmet fokuserar på design, implementering, användning och utveckling av informationssystem. Du kommer att få fördjupade kunskaper om informationssystem, deras design och arkitektur, inklusive kravhantering, tjänsteorienterade arkitekturer, och lättrörlig systemutveckling. Du kommer att få en förståelse för betydelsen av IT för att stödja och förändra organisationer och nätverk, inklusive värdenätverk, affärssystem, business process management, business intelligence, beslutsstöd och knowledge management. Utexaminerade från programmet kommer att hitta roller som IT-arkitekter, verksamhetsarkitekter, projektledare, databasadministratörer, systemanalytiker, och applikationsutvecklare. De kan göra karriär inom olika organisationer, inklusive stora och medelstora företag, offentliga organisationer och frivilligorganisationer. Det finns också möjlighet att fortsätta med en forskarutbildning som ett första steg i en forskarkarriär.

Programmet erbjuder stor flexibilitet, eftersom de flesta kurser kommer att ges inte bara som campuskurser utan också som distanskurser. Detta innebär att studenterna kommer att kunna studera både i våra lokaler i Kista och från sina egna hem. Distanskurserna är också utformade för att erbjuda samma nivå av lärarkontakt som campuskurserna.

Läs mer om programmets upplägg på vår engelska webbplats

Behörighet

Kandidatexamen samt minst 90 hp i data- och systemvetenskapliga ämnen. 

Engelska B/Engelska 6.