För att du vill läsa en rolig kurs i sommar. Ansökan är öppen
 

Praktisk projektledning 7,5 hp

På den här distanskursen lär du dig förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i genomförande av projektarbetets olika moment från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.
Läs mer och ansök till kursen Praktisk projektledning 7,5 hp

Programmeringsdidaktik för lärare 7,5 hp

Kursen går igenom hur en programmerad värld påverkar oss och vilka användningsområden programmering har nu och i framtiden. Du lär dig också att lära ut programmering till elever på olika nivåer i förskola och grundskola. Kursen berör de didaktiska arbetssätt och verktyg som kan användas för att introducera programmering, som till exempel analog programmering, blockprogrammering i Scratch och MicroBit och textprogrammering i Python.
Läs mer och ansök till kursen Programmeringsdidaktik för lärare 7,5 hp

Sista ansökningsdag till sommarkurser är 15 mars.

Ansökan görs på antagning.se