Kursen riktar sig främst till lärarstudenter och befintliga lärare som vill lära sig mer om programmeringsdidaktik.

Kursen går igenom hur en programmerad värld påverkar oss och vilka användningsområden programmering har nu och i framtiden. Du lär dig också att lära ut programmering till elever på olika nivåer i förskola och grundskola. Kursen berör de didaktiska arbetssätt och verktyg som kan användas för att introducera programmering, som till exempel analog programmering, blockprogrammering i Scratch och MicroBit och textprogrammering i Python. Vi kommer också diskutera vilka förmågor och kunskaper som detta utvecklar hos elever. I kursen föreläser forskare som forskar kring programmeringsdidaktik inom ramen för förskola och grundskola. Du får också ta del av den senaste internationella och nationella forskningen i detta nya spännande område. 

Efter avslutad kurs har du förståelse för:

  • vad programmering är och dess roll i samhället
  • hur du didaktiskt kan introducera programmering för elever
  • hur lärare kan arbeta med programmering ämnesöverskridande
  • de programmeringsspråk, verktyg och miljöer som är relevanta för undervisning i förskola och grundskola  
  • och har utvecklat grundläggande färdighet i att programmera blockprogrammeringsspråket Scratch och det textbaserade språket Python.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Fakta

Startar: ST (sommartermin ST19)
Nivå: grundnivå
Studietakt: 50%
Studietid: valfri
Studieform: kursen kan läsas på heldistans, men möjlighet till föreläsningar och handledning vid Campus Kista ges i början och i slutet av kursen.

Kursplan: Programmeringsdidaktik för lärare 7,5 hp (213 Kb)

Ansökan

Kursen ges på sommarterminen 2019

Ansökningsomgången öppnar i mitten av februari med sista ansökningsdag i mitten av mars. Exakta datum hittar du på antagning.se
Ansökan görs på antagning.se