Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Startar: VT, ST och HT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Ingen, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Kursens uppbyggnad

Kursen ges som distanskurs. Väl antagen och registrerad på kursen kan studenten påbörja och avsluta kursen i sin egen takt inom ramen för sin registrering.

Behörighet

För att antas till kursen Praktisk projektledning gäller grundläggande behörighet på grundnivå.

Eftersom kursen ges av Institutionen för data- och systemvetenskap så är exempel och inlämningsuppgifter inriktade på IT-projekt. Detta gör att en viss IT-kunskap är att föredra.

Omfattning

Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar:

Del 1. 3,5 hp: lär ut grundläggande metoder kring projektledning och hur man praktiskt tillämpar dessa som projektledare.

Del 2. 2+2 hp: deltagaren tillämpar praktiskt de kunskaper som tillägnats under del 1. Detta sker genom två uppgifter som löses individuellt.

Ansökningsperioder

Vårterminen 2019
Ansökningsperiod 17 september - 15 oktober (2018). Ansökan görs här på antagning.se

Sommarterminen 2018
Ansökningsperiod 19 februari - 15 mars (2018)

Höstterminen 2018

Ansökningsperiod 15 mars - 16 april (2018)

Ansökan görs på antagning.se