Genom den här kursen lär du dig förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i genomförande av projektarbetets olika moment från förstudie och kravspecifikation till uppföljning. 

Startar: VT, ST och HT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Ingen, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Kursens uppbyggnad

Kursen ges som distanskurs. Efter att man blivit antagen och registrerat sig på kursen kan den läsas i egen takt (flexibel studietakt).

Behörighetskrav

För att antas till kursen Praktisk projektledning gäller grundläggande behörighet. Kursen kan ej läsas av dem som tidigare läst kursmomentet MIT32, då stora överlappningar förekommer mellan kurserna, och endast en av dem kan räknas med i en examen.

Innehåll

Kursen är på totalt 7,5 hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier (1,5 hp per vecka). Dessa 7,5 hp är fördelade på två delar:

Del 1  3,5 poäng; lär ut grundläggande metoder kring projektledning och hur man praktiskt tillämpar dessa som projektledare.

Del 2  2+2 poäng; innebär att deltagaren praktiskt tillämpar de kunskaper som tillägnats under del 1. Detta sker genom två uppgifter som löses individuellt.

Ansökan

Ansökningsperioder:

Vårterminen 2018 
15 september - 16 oktober (2017)             

Sommarkurser 2018

Ansök nu!

Ansökan är öppen 19 februari till 15 mars (2018)

Höstterminen 2018
15 mars - 16 april (2018)

 

Ansökan görs på antagning.se