Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Startar: VT, ST och HT
Studietakt: 50 %
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Ingen, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Kursens uppbyggnad

Kursen ges som distanskurs. Väl antagen och registrerad på kursen kan studenten påbörja och avsluta kursen i sin egen takt inom ramen för sin registrering.

Behörighet

För att antas till kursen Praktisk projektledning gäller grundläggande behörighet på grundnivå.

Eftersom kursen ges av Institutionen för data- och systemvetenskap så är exempel och inlämningsuppgifter inriktade på IT-projekt. Detta gör att en viss IT-kunskap är att föredra.

Omfattning

Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar:

Del 1. 3,5 hp: lär ut grundläggande metoder kring projektledning och hur man praktiskt tillämpar dessa som projektledare.

Del 2. 2+2 hp: deltagaren tillämpar praktiskt de kunskaper som tillägnats under del 1. Detta sker genom två uppgifter som löses individuellt.

Ansökningsperioder

Till vårterminen
Ansökan är öppen. Sista ansökningsdag är 15 oktober!

Ansök nu!

Antagning.se

Till sommarterminen
Ansökningsomgången öppnar i mitten av februari med sista ansökningsdag i mitten av mars. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.
Ansökan görs på antagning.se

Till höstterminen
Ansökningsomgången öppnar i mitten av mars med sista ansökningsdag i mitten av april. Exakta datum hittar du på antagning.se när det närmar sig.
Ansökan görs på antagning.se