Bild på studenter på en föreläsning.
 
 

Alla våra utbildningar förbereder väl för yrkeslivet och är formade för en modern, globaliserad arbetsmarknad.

Vårt samarbete med företagen i Kista gör att vi har möjlighet att tidigt utveckla våra program och kurser eller skapa nya, som motsvarar de behov som framtidens arbetsmarknad eftersöker och kräver. Det innebär också att våra utbildningar och kurser alltid håller en aktuell nivå.

För att trivas på DSVs utbildningar är det bra om du tycker om problemlösning och är kreativ. Du behöver inte kunna programmera när du börjar på grundnivå hos oss – det lär du dig under utbildningen.

Kandidatprogram – tre års utbildning på grundnivå

Börja på grundnivån och avsluta med kandidatexamen. Kandidatprogrammen (180 hp) passar dig som inte har studerat tidigare, men som ändå tror eller vet att du vill jobba med IT i framtiden. På DSV finns flera olika kandidatprogram som alla kombinerar IT med ett samhälls- och användarperspektiv.

Läs mer om våra kandidatprogram

Magister- och masterprogram – ett till två års utbildning på avancerad nivå

Du som redan har en kandidatexamen i data- och systemvetenskap kan välja att studera vidare och få en magister- eller masterexamen (60 eller 120 hp). Med en examen på avancerad nivå kan du bredda eller fördjupa dina studier och skaffa specialistkompetens inom ett område som intresserar dig. En examen på avancerad nivå är en bra grund för dig som snabbt vill klättra på karriärstegen i arbetslivet. De är även grunden för en framgångsrik forskningskarriär.
Läs mer om våra master- och magisterprogram (engelska)

Fristående kurser

Fristående kurser är ett bra alternativ för dig som vill testa att läsa en kurs innan du startar på ett längre program. Att läsa kurser fristående passar också dig som vill komplettera en annan utbildning med IT-kunskaper.
Läs mer om våra fristående kurser

Distanskurser

Vill du bestämma själv när och hur du ska studera? Att studera på distans blir allt vanligare och på DSV finns ett brett utbud att välja på. Till exempel har vi ett flertal kurser som breddar dig inom databaser och vår allra populäraste kurs är Praktisk projektledning. Flera av distanskurserna passar även dig som vill vidareutbilda dig inom ditt yrke.
Läs mer om våra distanskurser

Sommarkurser

Är du sugen på att kombinera din ledighet eller sommarjobb med studier under sommaren? På DSV ger vi ett flertal olika kurser under sommaren.
Läs mer om sommarkurser

Forskarstudier – fortsätt forska till en doktorsexamen

Som forskarstudent eller doktorand fördjupar du dig i ett ämne under minst fyra år och avslutar med en doktorsavhandling. Under åren tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt till världen och får en forskningsetisk medvetenhet. Du vidareutvecklar din förmåga att tänka kritiskt och analytiskt och att självständigt lösa problem med hjälp av rätt metodval.
Läs mer om vår utbildning på forskarnivå