DSV erhåller priset för att ha genomfört en föredömlig insats inom utbildning på grundläggande, avancerad eller forskarutbildningsnivå nationellt. Svenska informationssystemakademins motivering följer:

Tre insatser för att öka kvalitet i grundutbildningen

 
Diplomet visar SISAs pedagogiska pris 2013.
Diplomet visar SISAs pedagogiska pris 2013.
 

"Initiativtagarna har på ett gediget och ambitiöst sätt kombinerat tre insatser för att tydligt öka kvaliteten på grundutbildningen vid DSV. Insatserna målorienterad dialog, SciPro IT-stöd för examensarbeten och programanalys tar tydlig utgångspunkt i högskoleförordningens examensmål och förenar detta med lokala tolkningar, IT-användning och kreativitet för att på ett föredömligt sätt öka kvaliteten i undervisningen. Initiativet är mycket ambitiöst, starkt och löser ett komplext problem. Sammantaget är initiativet en vinnare av SISA:s pedagogiska pris 2013."

Diplomet som är tilldelat Henrik Hansson, Paul Johannesson, Jan Moberg och Åsa Smedberg vid DSV, delades ut den 14 maj i Gotlands Nations lokal i Uppsala.

 

 

I länkarna nedan finns fler artiklar om förändringsarbetet av utbildningen vid DSV:

Mer om Svenska informationssystemakademin
Informationssystemakademin bildades 2010 av de universitetsinstitutioner i Sverige med syftet att skapa tillvarata gemensamma intressen då det gäller forskningsinformation till studenter, praktiker, andra akademiska ämnen samt finansiärer, politiker och tjänstemän.