För att ta en forskarexamen söker man till en utbildning på forskarnivå. De doktorsexamina DSV erbjuder inom data- och systemvetenskap är  Filosofie doktor från Stockholms universitet, på 240 hp. Det finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen efter 120 hp.  För att bli antagen till forskarutbildningen krävs minst 240 hp.

Läs mer om utbildning på forskarnivå