De examina som kan sökas är följande:

  • Kandidatexamen (tre års heltidsstudier, 180 hp)
  • Magisterexamen (fyra års heltidsstudier, 240 hp)
  • Masterexamen (fem års heltidsstudier, 300 hp)
  • Doktorsexamen (åtta års heltidsstudier, 480 hp)

Enbart poäng från kurser med slutbetyg (sammanfattningsbetyg) kan räknas med i examen. Den som saknar slutbetyg på kurs i DSV kan vända sig till studentexpeditionen eller studievägledningen för att få kursen slutrapporterad, under förutsättning att alla ingående delkurser/kursmoment är godkända och inrapporterade i ladoksystemet.

Läs mer om examen på Stockholms universitets webbplats