Professor Paul Johannesson och docent Henrik Hansson, vid DSV, Stockholms universitet, är drivande i förändringsarbetet som kommer att presenteras under SISA:s konferens i maj.

Studenterna tar en aktiv roll i sin utbildning

 
Professor Paul Johannesson, Institutionen för data- och systemvetenskap.
Professor Paul Johannesson, Institutionen för data- och systemvetenskap.
 

SISA:s nominering pekar på flera nya sätt där insatserna gör skillnad och skapar förutsättningar för ett autonomt och självdrivet lärande, där sammanhanget blir meningsfullt. Bland annat möjliggörs målorienterad dialog, där studenten medvetandegörs om vad utbildningen syftar till. Utbildningen blir då ett medel att uppnå uppställda mål, istället för en utbildning styrd av examinationstillfällen.

Insatserna gör även att studenterna kan ta en aktiv roll i utbildningen och kritiskt reflektera över egna studier, kurser och utbildningsprogram, samt föreslå förändringar och identifiera svagheter som baseras på resonemang om förbättrad måluppfyllelse.

 

 
Docent Henrik Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap.
Docent Henrik Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap.
 

Genom systemet SciPro får studenten nya möjligheter att utföra sitt examensarbete. Med Peer Portal stödjer studenterna varandra under hela arbetet i en strukturerad peer review och idébanken baserar matchning på forskningsidéer, vilket skapar direkt koppling mellan handledare och student.

Dessutom ger checklistor med kontrollfrågor om metod och vetenskaplighet studenten kontroll och inflytande över processen, grad av återkoppling anger studenten själv i ett signalsystem i SciPro. Checklistorna hjälper även studenten att fokusera och minnas samt förbereder den för frågor som handledare, opponent och examinator kan tänkas ställa under examinationen.

I länkarna nedan finns fler artiklar om förändringsarbetet av utbildningen vid DSV: