Om datorn är startad i MS Windows:

Tryck och håll ned tangenterna Ctrl, Alt och tryck sedan på Delete-tangenten, välj därefter "Shutdown" och sedan "Restart".

Om det finns en användare inloggad så väljs alternativet "Shut Down" från startmenyn längst ned till vänster, därefter väljer man "Restart" och klickar på "Yes". Alternativt kan man trycka och hålla nere tangenterna Ctrl och Alt samtidigt och sedan trycka på Delete utan att släppa Ctrl och Alt, varpå man väljer "Shutdown" och sedan "Restart".

Om datorn är startad i Linux:

Från inloggningsskärmen klickar man på "System" och väljer "Reboot". Bekräfta genom att klicka på "Yes".

Om det finns en användare inloggad så väljes först alternativet "Logout" från menyn längst ned till vänster.

När datorn har startat om:

Välj önskat operativsystem (Debian GNU/Linux eller MS Windows) från menyn med piltangenterna och tryck på Enter-tangenten.