Linux-servern triton

DSV har en server som du kan koppla upp din persondator till med ditt universitetskonto. Servern heter triton.dsv.su.se och har operativsystemet GNU/Linux från Debiandistributionen. Linux är ett Unix-liknande operativsystem.

Du kopplar bäst upp dig mot triton med en terminalemulerande SSH-klient (SSH version 2 krävs). Microsoft Windows-användare kan t ex använda SSH-klienten PuTTY. Den finns att hämta på http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/. Linux-användare har normalt via sin distribution SSH-klient från http://www.openssh.org installerad.

Remote Desktop Services-servern ts.dsv.su.se

DSV har en Windows remote Desktop Services-server på adress ts.dsv.su.se. Du kopplar upp dig mot den via en Remote Desktop-klient som finns som standard  i Windows.  För Linux använder du dig av programmet rdesktop. Logga in med ditt universitetskonto enligt universitetskonto@SU.SE. OBS versala SU.SE.

Komma åt filer på DSV:s filservrar hemifrån

Du kommer åt dina filer lagrade på Linux-filservern oberon via en SFTP-klient (Secure FTP). Adressen är sftp.dsv.su.se.

Ett alternativ till SFTP är att använda SSH-program för att komma åt dina filer. Med SSH-programmet "scp" (Secure copy) kan du hämta och skicka filer till Linux-filservrern oberon via SSH-servern sftp.dsv.su.se. Exempel, kopiera filen hemmafil till filservern på DSV: "scp hemmafil nizze-an@sftp.dsv.su.se". Exempel, hämta filen bortafil från filserver på DSV: "scp nizze-an@sftp.dsv.su.se:bortafil .". "scp" ingår i "PuTTY" enligt ovan. Alternativt kan du använda PuTTY-programmet "sftp" som fungerar som en FTP-klient men med säker SSH-kommunikation.

Du kan även lätt komma åt sina filer på Windows-kontot på filservern goofy2. Du använder då en SFTP-klient mot servern wftp.dsv.su.se. Läs mer om detta här.