IT-miljön för studenter vid DSV består bland annat av:

 • Trådlöst datanät "eduroam" och "SU" i DSV:s delar av Nod-huset

 • Fyra datorsalar och en datorlektionssal med totalt 80 persondatorer. Allt i ett-typ med Windows 7 och Linux Mint som valbara operativsystem.

 • 29 grupprum med en stationär dator med Windows och Linux samt väggskärm

 • Speciella labb för spelutveckling, IT-säkerhet, interaktionsdesign och multimedia.

 • Utskrift, kopiering och skanning sker med två Printomater som tillhandahålls av SU:s centrala  IT-avdelning. Du köper utskriftssidor via kontokort.

 • För central lagring av data finns det två filservrar (goofy2 och oberon).

 • För kurser i Internetprogrammering så finns det en speciell virtuell LAMP-server (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) på adress people.dsv.su.se.

 • För att komma åt DSV:s datormiljö hemifrån så finns det dels en virtuell Linuxserver (triton.dsv.su.se) för åtkomst via SSH-klient samt en Microsoft Windows Terminal Server (ts.dsv.su.se) med åtkomst via Microsoft Remote Desktop Connection-klient (RDP). Åtkomst av data på filservrarna hemifrån kan bland annat ske med SFTP-klientprogram.

 • DSV har en virtuell lärmiljö på adressen ilearn2.dsv.su.se. Moodle används som lärsystem. SU:s centrala lärsystem Mondo används inte i DSV:s utbildningar.

 • De flesta föreläsningar spelas in på video och kan ses i efterhand via en videoserver på adressen play.dsv.su.se.

 • Daisy är DSV:s studieadministrativa system där du registrerar dig, anmäler dig till tentor, har schema för studierna, hittar information om delkurser, kan se avklarade kurspoäng med mera. Nås på adressen daisy.dsv.su.se.

 • Som stöd för att skriva examensarbete finns systemet SciPro Projects på adress scipro.dsv.su.se och information om att skriva examensarbete hittar du i Ilearn på sidan Thesisinfo.

 • DSV:s datormiljö sköts av DSV:s driftgrupp DMC som har en helpdesk i Nod-huset på plan 3 vid hiss A dit du kan komma för att få hjälp och även låna utrustning. DMC nås även via mejl helpdesk@dsv.su.se och telefon 08-161648.