Apache-servern går under operativsystemet Debian GNU/Linux. På den kan man använda CGI, PHP, Perl, MySQL m.m för sina webbsidor. Servern är en s.k. LAMP-server (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python).

  • Du kan logga in på webbservern på adressen people.dsv.su.se (även atlas.dsv.su.se) via SSH. Exempelvis kan du använda PuTTY under Windows eller ssh-kommandot i en terminal under Linux och Mac OS X.
  • Om du utvecklar en webbapplikation på servern så kan du ha glädje av att kolla loggarna från Apache-servern för att hitta fel. Loggarna ligger läsbara i katalogen /var/log/apache2, exempelvis /var/log/apache2/error.log. Sök med Unix skalkommando "grep" på ditt användarnamn t ex.
  • Webbservern monterar din hemkatalog från filservern oberon.dsv.su.se. Oberon monteras även när du loggar in på DSV:s Linux-system i datorsalar och på skalservern triton.dsv.su.se. Så det är på oberon som dina webbfiler ligger.
  • Du kan lägga upp egna personliga webbsidor på dina hemkatalog på oberon-filservern. Webbsidan skall ligga i underkatalogen public_html och heta index.html. Även index.php kan användas.
  • Om din webbsida använder skriptspråk som cgi och PHP så gäller speciella regler för hur källkodens åtkoms. Se denna sida.
  • DSV:s webmaster nås på e-postadressen webmaster@dsv.su.se.