Vad är Daisy?

I Daisy finns bland annat

  • studentens personuppgifter
  • möjlighet att anmäla och avanmäla tentamen
  • möjlighet att anmäla sig till olika grupper
  • aktuella kurser
  • scheman
  • bokning av grupprum på studentplanet i Nod-huset
  • möjlighet att söka efter andra studenter, anställda eller delkurser
  • betygsrapportering

Åtkomst av Daisy

För åtkomst till Daisy går du till webbadressen:

Logga in med  ditt universitetskonto. Välj "Student"-kolumnen och sedan "Stockholm University account".