DSV-studenter använder sitt universitetskonto för tillgång till DSV:s olika datorsystem. Dvs till:

 • Windows-inloggning på persondator i datorsalar och Remote Desktop Services-servern  ts.dsv.su.se
 • inloggning i Linux på persondator i datorsalarna och till skalservern triton.dsv.su.se m fl Linux-servrar
 • single sign-on till olika webbaserade tjänster som Daisy, iLearn2, Play, Microsoft Imagine, Wiki-system m fl.

Här finns information om universitetskontot från Stockholms universitets centrala IT-avdelning.

Glömt lösenord till universitetskontot

Om du har glömt lösenordet till ditt universitetskonto så finns det information hos Stockholms universitets centrala IT-avdelning om hur du gör.

Byta lösenord

För att byta ditt lösenord går du till https://idp.it.su.se/password/

Tänk på att lösenordet måste innehålla

 • minst 10 tecken
 • variation (samma tecken får förekomma högst tre gånger)
 • blanda bokstäver och siffror
 • blanda gemener och versaler

Lösenordet får INTE

 • vara namn, hemort, kurs, telefonnummer eller annan personlig, lättillgänglig information
 • vara ett uppslagsord
 • vara gamla, redan använda lösenord
 • innehålla å, ä, ö

Problem med universitetskontot

Om du har problem med att logga in på en eller flera DSV-tjänster med universitetskontot, trots att det fungerar på andra SU-tjänster (t.ex. kontohantering.su.se), kontakta då DSV:s helpdesk.