DSV-studenter använder sitt universitetskonto för tillgång till DSV:s olika datorsystem. Dvs till:

  • Windows-inloggning på persondator i datorsalar och Remote Desktop Services-servern  ts.dsv.su.se
  • inloggning i Linux på persondator i datorsalarna och till skalservern triton.dsv.su.se m fl Linux-servrar
  • single sign-on till olika webbaserade tjänster som Daisy, iLearn2, Play, Microsoft Imagine, Wiki-system m fl.

Glömt lösenord till universitetskontot

Om du har glömt lösenordet till ditt universitetskonto så finns det information hos Stockholms universitets centrala IT-avdelning om hur du återställer det.

Byta lösenord

För att byta ditt lösenord går du till https://idp.it.su.se/password/

Problem med universitetskontot

Om du har problem med att logga in på en eller flera DSV-tjänster med universitetskontot, trots att det fungerar på andra SU-tjänster (t.ex. kontohantering.su.se), kontakta då DSV:s helpdesk.