Vi rekommenderar att du använder eduroam i första hand eftersom anslutningenen är krypterad och du då automatiskt får åtkomst till det trådlösa nätet på många andra universitets campus i Sverige och resten av världen. Du får även automatisk inloggning med eduroam till skillnad mot SU-nätet.

Instruktioner för hur du kopplar upp dig mot eduroam finns på Serviceportalen.