Windows

Använd en SFTP och koppla upp dig mot Linux-servern sftp.dsv.su.se för att komma åt dina filer på oberon. Exempel på en SFTP-klient för Windows är FileZilla. När du har installerat den och ska koppla upp dig fyller du i de olika fälten enligt nedan:

Host name: sftp.dsv.su.se
Port number: 22 (default)
User name: ditt universitetskontonamn
Password: ditt universitetskontolösenord
SSH protocol: 2 only (under SSH till vänster)

 

MacOS

Använd en SFTP-klient, exempelvis Cyberduck, och ange följande för att koppla upp dig mot Linux-servern sftp.dsv.su.se för att komma åt dina filer på oberon:

Protocol: SFTP
Server: sftp.dsv.su.se
Username: ditt universitetskontonamn
Password: ditt universitetskontolösenord

 

Linux

SFTP

Programmet "sftp" fungerar som en FTP-klient men med säker SSH-kommunikation. SFTP ingår i OpenSSH som du kan installera på din Linuxklient hemma. Du kopplar upp SFTP mot servern sftp.dsv.su.se. Exempel:

     sftp ditt-universitetskontonamn @sftp.dsv.su.se

Secure Copy

Med SSH-programmet "scp" (Secure copy) kan du hämta och skicka filer till Linux-filservern via servern ssh.dsv.su.se.

Exempel, kopiera filen hemmafil till Linuxfilservern på DSV:

     scp hemmafil ditt-universitetskontonamn@ssh.dsv.su.se

Exempel, hämta filen bortafil från Linuxfilservern på DSV:

     scp ditt-universitetskontonamn@ssh.dsv.su.se:bortafil .

SCP finns dels i OpenSSH som du kan installera på sin Linux-pc hemma.