Inloggad på triton så får du din hemkatalog på filservern oberon.dsv.su.se automatiskt monterad via NFS. Du använder ditt universitetskonto och dess tillhörande lösenord vid inloggningen på triton.

Du kopplar upp dej mot triton med en SSH-klient. Microsoft Windows-användare kan t.ex. använda SSH-klienten PuTTY. Linux- och macOS-användare har normalt SSH-klienten installerad redan.

Du kan köra grafiska program på triton som visar den grafiska bilden på din lokala dator. Om du använder ssh-kommandot så ger du växeln -X för att tillåta grafik enligt X-protokollet. I PuTTY går du in under SSH och väljer Tunnel och bockar sedan i Enable X11-forwarding. Detta kräver dock att du har en X-server körandes på din dator.

Vid nedanstående utskrift svarar man normalt "yes":

"The authenticity of host 'triton.dsv.su.se (130.237.161.173)' can't be
established. ECDSA key fingerprint is
SHA256:zr+JNOrYZAN4bekJ8/eoSWo1AVno2I7YFqJdHuv472E. Are you sure you want to
continue connecting (yes/no)?"