Du kopplar upp dig mot triton med en SSH-klient. Inloggad på triton.dsv.su.se så får du din hemkatalog på filservern oberon.dsv.su.se automatiskt monterad via NFS. Du använder ditt universitetskonto och dess tillhörande lösenord vid inloggningen på triton.

Windows

Från en Windows PC kan du använda programmet PuTTY för att koppla upp dig mot Linux-servern triton.dsv.su.se. Du kan ladda ner PuTTY från http://putty.org. Du kan köra grafiska program på triton som visar den grafiska bilden på din lokala dator. I PuTTY går du in under SSH och väljer Tunnel och bockar sedan i Enable X11-forwarding. Detta kräver dock att du har en X-server körandes på din dator. Vid nedanstående utskrift svarar man normalt "yes":

"The authenticity of host 'triton.dsv.su.se (130.237.161.173)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:zr+JNOrYZAN4bekJ8/eoSWo1AVno2I7YFqJdHuv472E. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?"

macOS och Linux

Du kopplar bäst upp dig mot triton.dsv.su.se med en terminalemulerande SSH-klient. macOS- och Linux-användare kan använda kommandot ssh -K abcd1234@triton.dsv.su.se från ett terminalfönster, där "abcd1234" är ditt universitetskontonamn.

Du kan även köra grafiska program på triton som visar den grafiska bilden på den lokala datorn. Om du använder ssh-kommandot så ger du växeln -X för att tillåta grafik enligt X-protokollet. Exempel:

     ssh -X abcd1234@triton.dsv.su.se

Du kan nu starta X-applikationer i terminalfönstret på triton med "programnamn &".

Du kan också starta ett program direkt med ett kommando som:

     ssh -X abcd1234@triton.dsv.su.se emacs