SFTP

Programmet "sftp" fungerar som en FTP-klient men med säker SSH-kommunikation. SFTP ingår i OpenSSH som man kan installera på sin Linuxklient hemma. För Windows finns SFTP även från samma sajt som PuTTY. Man kopplar upp SFTP mot servern sftp.dsv.su.se. Windowsanvändare kan med fördel även använda SFTP-programmet FileZilla.

Secure Copy

Med SSH-programmet "scp" (Secure copy) kan man hämta och skicka filer till Linux-filservern via servern ssh.dsv.su.se. Exempel, kopiera filen hemmafil till linuxfilservern på DSV:

  scp hemmafil nizze-an@ssh.dsv.su.se

Exempel, hämta filen bortafil från linuxfilserver på DSV:

  scp nizze-an@ssh.dsv.su.se:bortafil .

Scp finns dels i OpenSSH som man kan installera på sin Linux-pc hemma eller under CygWin på Windows. Scp ingår även i PuTTY-paketet för Windows.

 

Sshfs

Om man har en pc med operativsystemet Linux eller macOS så finns programmet sshfs med vars hjälp man enkelt kan montera sin oberon-hemkatalog på sin lokala pc. För Linux så ser man till att först installera sshfs på sin pc. För Debian GNU/Linux eller Ubuntu Linux så gör man:

sudo apt-get install sshfs

Man skapar en monteringspunkt med namnet "oberon" (eller vad man vill kalla den) på sin lokala hemkatalog med t.ex.:

mkdir oberon

Sedan monterar man sin oberonhemkatalog med kommandot:

sshfs användarnamn@sftp.dsv.su.se: monteringspunkt

exempel

sshfs nils-kar@sftp.dsv.su.se: oberon
Avmontering sker med:
fusermount -u monteringspunkt

Man måste då ha programpaketet fuse-utils installerat.

Åtkomst av Windows-filer hemifrån

Man kan även komma åt sina filer på Windowsfilservern hemifrån. Läs mer om detta här.

Man kan även använda tekniken med sshf som beskrivs ovan för att komma åt sin hemkatalog på Windowsfilservern goofy2. Man byter då sftp.dsv.su.se till wftp.dsv.su.se. När lösenord efterfrågas så anger man sitt Windows-lösenord.