Hemifrån

Hemifrån kommer man åt sina Windows-filer på filservern goofy2.dsv.su.se genom att använda sftp-program mot servern wftp.dsv.su.se. Programmet sftp ingår i OpenSSH och finns för olika operativsystem.

Från Linux-dator i Nod

Variant 1 med Smbclient

Linux-datorn kan vara Linux-servern "triton.dsv.su.se" eller labb-pc startad med Linux. Via programmet "smbclient" så kan man komma åt Windows-filerna via FTP-liknande kommandon. Detta fungerar dock bara från Linux-datorer kopplade till DSV:s datanät i Nod.

Om man t.ex. har sina Windows-filer på filservern goofy2 i share-volymen "StudHkG5" (kontrollera i förväg definitionen av M: på labb-Windows-pc) i katalogen "abcd1234" så ger man följande kommando i ett Linux-terminalfönster:

smbclient //goofy/StudHkG5 -Dabcd1234

 

Man får då frågan om sitt Windows-lösenord. Efter att ha givit det kan man ge FTP-liknande kommandon mot sin Windows-filserverkatalog som:

dir lista filnamn
cd katalog gå till katalog
get filnamn hämta filen filnamn
mget mask hämta flera filer, ex "mget *.java"
put filnamn skicka filen filnamn
help lista smbclient-kommandona
quit lämna smbclient

Ge kommandot "man smbclient" i ett Linux-terminalfönster för att få mer information om programmet smbclient.

Variant 2 med smbmount

Linux-datorn kan vara labb-pc. Med kommandot "smbmount" så kan man montera sin Windowskatalog på önskad katalog på Linux-filserver, Filerna är sedan åtkomliga som om dom fanns på Linuxfilservern.

Börja med att skapa en monteringspunkt som är en vanlig katalog i din Linuxhemkatalog. Gör "mkdir winfiler" t ex för att kalla katalogen för "winfiler".

Om man t.ex. har sina Windows-filer på filservern goofy i share-volymen "StudHkG5" (kontrollera i förväg definitionen av M: på labb-Windows-pc) i katalogen "abcd1234" så ger man följande kommando i ett Linux-terminalfönster:

smbmount //goofy2/StudHkG5 winfiler

 

Gör sedan "cd winfiler/abcd1234" så hittar du dina Windows-filer på goofy. "abcd1234" byter du förstås till ditt användarnamn.

När du är klar och ska logga ut så avmontera volymen genom:

cd
smbumount winfiler