1. Hur listar jag vilka filer som finns i en katalog?
  ls Ger namnen på alla filer i aktuell katalog.
  ls -l Ger utförligare information.
  ls -l fil Listar information om fil.
  ls -a Listar även namnen på filer vars namn börjar med en punkt.
  ls -la Kombinera optioner som "-l" och "-a" går bra.
  ls -lR Listar även alla underkataloger rekursivt.
  ls -lg Listar utförligt samt grupptillhörighet
 2. Hur raderar jag filer?
  rm fil Raderar filen fil.
  rm -i fil Raderar filen fil men frågar först om det är OK.
 3. Hur anger jag enkelt en grupp filer till olika kommandon?
  * Anger alla filer (utom filer som inleds med punkt).
  *.tmp Exempel, anger alla filer som slutar på ".tmp".
  a* Exempel, anger alla filer vars namn börjar på "a".
  *tid* Exempel, anger alla filer i vilkas namn texten "tid" ingår.
  laxa?.p Exempel, anger filer laxa1.p, laxa2.p, laxa3.p och liknande.
 4. Hur skapar jag en filkatalog?
  mkdir katalog Skapar filkatalog med namnet katalog.
 5. Hur tar jag bort en filkatalog?
  rmdir katalog Tar bort filkatalogen katalog. Katalogen måste vara tom först.
 6. Hur kontrollerar jag i vilken katalog jag just är?
  pwd Står för "print working directory".
 7. Hur flyttar jag mig mellan olika kataloger?
  cd katalog Gå ner till underkatalogen katalog.
  cd .. Gå ett steg upp från aktuell katalog.
  cd Gå till hemkatalogen.
  cd /usr/local Exempel, gå till systemkatalogen /usr/local/
 8. Hur anger jag enklast en annan användares hemkatalog?
  ~per-abde1234 Exempel, anger hemkatalogen för användare abde1234.
  cd ~abde1234 Exempel, gå till abde1234:s hemkatalog.
 9. Hur ändrar jag grupptillhörighet på en fil?
  chgrp grupp fil(er) Ändrar grupptillhörighet till grupp för fil(er)
 10. Hur skriver jag ut en textfil på skärmen?
  less fil Stoppar utskriften efter varje sida. Mellanslag visar en sida till. Return visar en rad till. Med "q" så lämnar du less. Kommandot cat skriver ut allt utan stoppchans
 11. Hur byter jag namnet på en fil eller katalog?
  mv gammal ny Byter namnet från gammal till ny.
 12. Hur flyttar jag en fil mellan kataloger?
  mv fil katalog Flytta filen fil till underkatalogen katalog.
  mv fil ../katalog Flytta filen fil till parallella underkatalogen katalog.
 13. Hur gör jag en kopia av en fil?
  cp fil1 fil2 Kopierar innehållet i fil1 till fil2.
 14. Hur kopierar jag en fil från ett konto till ett annat?
  Enklast är att alltid hämta filerna från en annans katalog.
  chmod a+r fil Ägaren till filen fil måste göra den läslig för alla först.
  cp ~nisse/fil . Exempel, kopiera filen fil från nisse-s konto (obs avslutande "blank punkt").
 15. Hur finner jag skillnaderna mellan två filer?
  diff fil1 fil2 Visar skillnaderna mellan filerna fil1 och fil2.
 16. Hur gör jag för att få reda på hur många rader en fil är på?
  wc fil Ger antalet rader, ord och tecken i filen fil.
 17. Hur listar jag raderna med viss textsträng i en eller flera filer?
  grep xyz fil Visa rader med strängen xyz i filen fil.
  grep -i xyz fil Hitta rader med strängen xyz eller XYZ eller XyZ osv.
  grep integer *.p Exempel, man kan söka i många filer samtidigt.
 18. Hur tar jag reda på hur mycket plats mina skivminnesfiler tar?
  du -sh * Ger "disk usage" summerad och i k (kbyte), M (Megabyte)
  du -sh Ger "disk usage" för egna hemkatalogen.
 19. Hur tar jag reda på hur mycket skivminneskvot jag har?
  Ge kommandot "quota".
 20. Hur byter jag mitt login-lösenord?
    Vid DSV görs det via webbsidan kontohantering.su.se. Andra Linux-system använder kommandot passwd.
 21. Vad är metatangent för något?
  GNU Emacs använder sej av metatangent för att generera kommandon typ M-x, utläses "Håll nere metatangenten, tryck 'x'". På en pc motsvaras metatangenten av "Alt"-tangenten.
 22. Hur styr jag utmatning från ett program till en skivminnesfil?
  ls -l > fil Utmatningen från kommandot "ls -l" skrivs i filen fil.
  who >> fil Utmatningen läggs till i slutet av existerande filen fil.
 23. Hur tar jag indata från en fil till ett program?
  sort < fil Programmet sort (exempel) tar indata från filen fil.
 24. Hur styr jag utdata från ett program till indata till ett annat program?
  ls | wc -l Exempel: utdata från ls är katalogens alla filnamn blir indata till programmet wc som räknar antalet rader. Resultatet blir alltså antalet filer som finns på katalogen.
 25. Hur sparar jag allt från en terminalsession på en fil?
  script fil Allt som därefter skrivs hamnar i filen fil tills man lämnar script med kommandot exit.
 26. Hur får jag hjälp om ett visst program?
  man program Ger manualinformation om programmet program.
  man -t program Skriver ut manualinformation om program på skrivaren.
 27. Hur hittar jag lämplig man-fil?
  apropos xyz Hittar manfiler med textsträngen xyz i rubrikraden.
 28. Hur köar jag en fil till skrivaren?
  lpr fil Köar filen fil till skrivaren.
 29. Hur kollar jag skrivarkön?
  lpq Visar skrivarkön.
 30. Hur tar jag bort utskrifter från skrivarkön?
  lprm - Tar bort alla ens egna utskrifter i skrivarkön.
  lprm NNN Tar bort egna utskriftsjobbet NNN som hittats via lpq-kommandot.
 31. Hur ändrar jag åtkomstkod på en fil?
  chmod 744 fil Exempel, gör filen fil läslig för alla.
  chmod 700 fil Exempel, gör filen fil oläslig för alla utom mig själv.
  chmod 755 prog Exempel, gör programmet prog exekverbart och läsligt för alla.
  chmod 755 *.p Exempel, ändrar åtkomstkoden för alla filer *.p på aktuell katalog.
  Första siffran i åtkomstkoden gäller ägaren (user), andra siffran gäller för gruppen (group) och tredje siffran gäller för övriga (others). Siffrorna är oktala och summeras utifrån: 4=läsa, 2=skriva,1=exekvera. Exempel:

  0=ingen åtkomst
  7=läsa+skriva+exekvera (4+2+1)
  6=läsa+skriva (4+2)
  5=läsa+exekvera (4+1)
  3=skriva+exekvera (2+1)
 32. Hur kan jag packa mina filer för att spara plats på skivminnet?
  gzip fil Komprimerar filen fil och sparar den som fil.gz.
  gunzip fil Packar upp fil.gz till fil.
 33. Varför accepteras inte mitt lösenord efter det att jag gjort Lock Screen?
  Kolla att "shift lock" inte är nedtryckt
 34. Varför är mitt terminalfönster låst och inte accepterar indata?
  Kontrollera om scroll lock-lampan på tangentbordet lyser vilket anger att tangentbordet låsts med CTRL-S. Lås upp genom att trycka på CTRL-Q.
 35. Hur ser jag vilka olika processer som jag äger?
  ps -aux | grep $USER Lista först alla processer men filtrera ut egna sedan.
 36. Hur tar jag död på en process som jag äger?
  kill NNN Talet NNN hittas i kolumnen PID från ps-kommandot ovan.
 37. Hur byter jag terminaltyp, när jag t ex kör hemifrån?
  export TERM=typ Sätter om terminaltypen till typen typ.
  export TERM=vt100 Exempel, sätter om terminaltypen till vt100.
 38. Hur hittar jag vilka andra som är inloggade?
  who Visar inloggade på samma server. På pc kör normalt inga andra.
 39. Hur rensar jag ett terminalfönster från utskrift?
  clear Rensar terminalfönstret.
 40. Hur listar jag mina miljövariabler?
  set Listar alla miljövariabler och deras innehåll.
  echo $variabel Listar innehållet i miljövariabel variabel.
 41. Hur upprepar jag tidigare givna kommandon?
  Backa i kommandohistorien med "pil-upp" eller CTRL-P. Gå framåt med "pil-ned" eller CTRL-N. Redigera kommandot med vanliga Emacs-kommandon vid behov.
 42. Hur gör jag kommandoifyllnad?
  Tryck på TAB-tangenten
 43. Finns det några servrar vid DSV som hanterar SSH?
  triton.dsv.su.se är DSV:s GNU/Linux-server som accepterar SSH-klientuppkoppling och SFTP. Även servern wftp.dsv.su.se hanterar sftp och man kommer då åt sina Windows-serverfiler
 44. Hur hämtar jag filer från en annan dator med anonym inloggning?
  ftp x.y.z Logga in som anonymous på dator x.y.z. Ange loginnamn "anonymous" och din epostadress som lösenord.
 45. Hur loggar jag in på en annan dator?
  ssh triton.dsv.su.se Exempel, logga in på datorn triton.dsv.su.se.
  ssh nisse@eva.x.kth.se Exempel, logga in på eva.x.kth.se som nisse.
 46. Hur packar jag upp filen arkiv.tar.gz som jag hämtat på nätet?
  tar xzvf arkiv.tar.gz
 47. Hur kollar jag om det finns loopande processer på arbetsstationen?
  top Programmet top visar exekverande processer.
  uptime Om load-siffran är >= 1 finns det sannolikt loopande processer.
 48. Hur får jag åter filer som jag råkat ta bort?
  Det finns inget undelete-kommando. Kolla om det finns en bakfil som kan duga. De heter *.~1~ eller liknande. Om inget hjälper så tala med DMC/helpdes som har skivminnesbackuper som tas varje natt.
 49. Hur listar jag enbart början eller slutet på en textfil?
  head fil Visar dom 10 första raderna av filen fil
  tail -50 fil Visar dom 50 sista raderna av filen fil.
 50. Hur tar jag bort filen -test.txt (dvs som inleds med ett bindestreck)?
  rm -- -test.txt
 51. Hur gör jag för att läsa Usenet News?
  tin Programmet tin är en lättanvänd News-läsare. Använder VT100-gränssnitt.
 52. Finns det någon ickegrafisk e-postklient?
  alpine Programmet alpine är en semigrafisk e-postklient.
 53. Jag har glömt mitt lösenord. Hur får jag reda på vad det var?
  Se http://dsv.su.se/utbildning/it/universitetskonto
 54. Finns det någon icke-grafisk webbklient?
  lynx, links och w3m Använder VT100-gränssnitt.