FTP

DSV använder FTP-serverprogrammet vsFTPd ("very secure FTP daemon") som enbart tillåter anonym FTP-tillgång. FTP-protokollet använder sig av klartextlösenord så av säkerhetsskäl så är tjänsten icke-anonym FTP-användning borttagen. Så FTP kan man inte använda vid DSV för att hämta/skicka sina filer. Använd i stället SFTP ("SSH File Transfer Protocol") enligt nedan.

SFTP

En macOS-klient som har stöd för både FTP och SFTP är Cyberduck. En "disk image" finns att hämta på:

Filnamnet är cyberduck-3.0.2.dmg eller senare versionsnummer.

Vid uppkoppling så ska man ange följande:

Protocol: SFTP
Server: sftp.dsv.su.se
Username: ditt-universitetskontonamn
Password: ditt-universitetskontolösenord

 

Därefter har du tillgång till din hemkatalog på filservern oberon.dsv.su.se. Till exempel katalogen public_html för dina webbsidor.