1. Starta Finder
  2. Tryck på cmd+k
  3. Skriv smb://server.dsv.su.se/share

T ex smb://goofy2.dsv.su.se/vt17/nisse  eller smb://oberon.dsv.su.se/nisse

OBS att vissa internetleveranörer spärrar SMP-portar (139 och 445) för utgående trafik och då fungerar det inte.

Mer information

https://support.apple.com/en-us/HT204445