Nedanstående tabell gäller för en MacBook.

Tecken Mac-
tangentbord
@ alt 2
£ alt 3
$ alt 4
§ alt 6
| alt 7
[ alt 8
] alt 9
\ alt /
{ alt (
} alt )
é alt e
É alt E
~ alt ¨