SSH

Du kopplar bäst upp dig mot triton med en terminalemulerande SSH-klient. Apple macOS-användare kan t.ex. använda kommandot "ssh abcd1234@triton.dsv.su.se" från ett terminalfönster, där "abcd1234" är ditt universitetskontonamn.

Du kan även köra grafiska program på triton som visar den grafiska bilden på den lokala Macen. Om du använder ssh-kommandot så ger du växeln -X för att tillåta grafik enligt X-protokollet. Exempel

ssh -X abcd1234@triton.dsv.su.se

 

Du kan nu starta X-applikationer i terminalfönstret på triton med "programnamn &". Du kan också starta ett program direkt med ett kommando som:

ssh -X abcd1234@triton.dsv.su.se emacs