Klienter

  • En macOS RDS-klient från Microsoft finns på AppStore.

Inloggning

Du loggar in på RDS-servern rds2.dsv.su.se med ditt universitetskonto enligt universitetskonto@SU.SE, OBS versala SU.SE. Du har sedan tillgång till dina vanliga filer på Microsoft Windows-filservern goofy2.dsv.su.se eller Linux-filservern oberon.dsv.su.se om du väljer att montera den i Windows servermiljön.