Till skillnad mot programverktyg baserade på WYSIWYG (What You See Is What You Get) som t.ex. välkända Microsoft Word så överlåter du formatteringen av dokumentet till LaTeX. Via formatteringskommandon i texten anger du att rubriker, olika stilsorter, listor, fotnoter, infogade bilder, innehållsindex m.m. ska skapas. På så sätt kan du mer koncentrera dig på innehållet och dess logiska struktur i det man skriver än på dokumentets layout. Du kan även lätt omforma dokumentet i olika format som Adobe PDF, Postscript eller HTML m.fl.

Mer utförlig information om LaTeX vid DSV.

WikiBooks har en bra LaTeX-manual på webbsidan http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Nedan finner du länkar till lokalt lagrad dokumentationen för LaTeX. Dessa länkar och fler externa länkar finns på ovannämnda webbsida.