Du kommer åt tjänsten genom att gå till https://azureforeducation.microsoft.com/devtools.

Klicka sedan på den blåa inloggningsknappen "Sign in" och logga in genom att ange användarnamnet i formatet "användarnamn@su.se" och ditt universitetslösenord.

När du loggat in i portalen kommer du till en sida som heter "Education - Quick Start". Gå härifrån till undermenyn "Software" för att ladda ner programvara och aktiveringsnycklar.

OBS! Programvarorna får endast användas i icke-kommersiella syften!