Rättstavningsprogram

Ladda ner och installera rättstavningsprogram på din hemdator genom att gå till Rättstavningsprogram på din dator. Där hittar du även mer information och instruktioner.

Talsyntes

En talsyntes läser upp digital text och erbjuder ofta en rad olika språk. Få tillgång till studieverktyget Claro, som inkluderar talsyntes ClaroRead Plus och tankekartsverktyget ClarioIdeas, genom att gå till Utbildningssidorna på universitetets hemsida.