Rättstavningsprogram

Ladda ner och installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på universitets utbildningssidor.

Talsyntes

En talsyntes läser upp digital text och erbjuder ofta en rad olika språk. Få tillgång till studieverktyget Claro, som inkluderar talsyntes ClaroRead Plus och tankekartsverktyget ClarioIdeas, genom att gå till Stockholms universitets utbildningssidor.