Subversion

Subversion förkortas ofta SVN. DSV har en SVN-server på adress svn.dsv.su.se.

En mängd SVN-klienter finns för olika operativsystem. För MS Windows finns t.ex. TortoiseSVN, som finns installerad i Windows-miljön på DSV:s pc i datorsalarna. Under Linux finns förstås programmet "svn". Se även länken "Comparison of Subversion clients" nedan.

git

Ett modernare versionshanteringssystem är git. Det kräver dessutom inte någon central server. För en översikt om git, se Wikipediaartikel som finns länkad nedan.

På DSV:s labbdatorer finns git-klienten installerad under Linux och Windows. Under Windows finns även Windows-skalet TortoiseGit installerad över git.

Skapa Subversion- eller git-repository vid DSV

Starta din webbläsare och öppna adressen devtools.dsv.su.se, logga in med ditt universitetskonto och klicka på ikonen för git eller SVN.

Mer information