För att persondatorerna i DSV:s datorsalar skall utnyttjas effektivt så finns begränsningen att man får låsa en dator i högst 20 minuter. För Microsoft Windows sker därefter automatisk utloggning. För Linux sker ingen automatisk utloggning, men vi ber dig respektera tidsgränsen och inte låsa din dator längre än 20 minuter.

Om en Microsoft Windowsdator varit låst mer än 20 minuter kan du kontakta helpdesk@dsv.su.se eller IT-enhetens  helpdeskpersonal så låser de upp datorn.