Utrustning

Studenterna vid DSV har tillgång till institutionens persondatorer och skrivare i datorsalarna. Datorer, skrivare och programvaror får endast användas för arbetsuppgifter i anslutning till utbildningen.

Ansvarsförbindelse

För all användning av institutionens datorer gäller de tillämpliga paragraferna ur datalagen och strafflagen, bl. a. urkundsförfalskning och otillbörligt intrång. I samband med kontoutdelning måste alla studenter skriva på blanketten Ansvarsförbindelse för användning av SU:s datorer, nät- och systemresurser. Detta sker numera elektroniskt via Daisy.