Windows

För närvarande har varje student tillgång till 4 gigabyte skivminneskvot på filservern goofy2.dsv.su.se. Om du har överskridit sin skivminneskvot så kan du inte spara mer filer förrän du har rensat till under kvot. Du kan dock alltid läsa filerna på hemkatalogen. För vissa datorlaborationer eller examensarbeten  som kräver extra mycket skivminnesutrymme så finns det speciella Windows-gruppkataloger med ännu större kvot satt. OBS att Windowsanvändare även har tillgång till filservern oberon. Se nedan under "Linux"-

Linux

På ditt Linuxkonto så har du tillgång till 4 gigabyte skivminneskvot på filservern oberon.dsv.su.se. Med kommandot "quota" i ett Linux terminalfönster så får du uppgift om hur mycket av din skivminneskvot som är använd och vad kvotgränsen är satt till. OBS att du även kan använda din katalog på oberon när du är inloggad på Windows. Se denna sida om hur det åstadkoms.