Det lösenord som initialt erhålls av DSV är av god kvalitet. När du byter lösenordet så måste det nya också vara svårt att knäcka.

Vid byte av Windows- eller Kerberos-lösenordet gäller därför följande tvingande regler:

 • Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt.
 • Lösenordet måste innehålla tecken från minst tre av följande fyra klasser:
  1. Gemena bokstäver a-z
  2. Versala bokstäver A-Z
  3. Siffror 0-9
  4. Specialtecken som + - ? = ) ( / & % $ £ # @ ! : ; . , _  m fl
 • Inte innehålla mönster av tecken, typ qwerty, 12345, ord som finns i ordböcker m m
 • Ett gammalt lösenord kan inte återanvändas.

Använd gärna samma regler för FC-lösenordet. Följande rekommendationer gäller för alla typer av lösenord vid DSV:

 • välj ett lösenord som är minst åtta tecken långt, gärna längre. Korta lösenord kan knäckas med hjälp av en dator som provar alla kombinationer som finns, s k "brute force".
 • inkludera siffror och/eller specialtecken som punkt, procent, komma, bindestreck, plus osv.
 • använd en blandning av versaler och gemener
 • välj inte ditt användarnamn, egennamn, telefonnummer, födelsedatum, bilnummer, namn på släktingar, vänner eller orter
 • välj inte några ord som förekommer i ordböcker eller ordlistor på något språk. Lösenordsknäckarprogram har tillgång till datorläsbara ordlistor på olika språk och även listor på populära lösenord
 • välj inte uppenbara mönster som zzzzzz, qwerty, 123456, abcdef osv
 • välj inte repetitioner av ord typ kulankulan eller ord stavade baklänges
 • att addera en siffra till ett vanligt ord räcker inte, typ cy3kelpedal
 • återanvänd inte ett gammalt lösenord
 • uppge aldrig ditt lösenord till någon annan
 • använd inte samma lösenord på DSV:s system som utanför DSV
 • undvik åttabitarstecken som åäöÅÄÖ då de kan ställa till problem
 • det är bättre att välja ett svårt lösenord och skriva ner det, än att välja ett enkelt lösenord bara för att komma ihåg det. Se bara till att förvara lappen med lösenordet på ett säkert ställe.

Se även kommunikationsmyndigheten PTS  råd om starka lösenord.

Byta lösenord

Byt det utdelade lösenordet till något du själv väljer. Använd helst olika lösenord på de olika systemen. Byt lösenord minst varje termin. Så här byter du lösenord på DSV:s olika system:

 • Kerberos: Använd denna webbsida. Linuxanvändare vid DSV kan även använda kommandot "kpasswd".
 • Microsoft Windows: Logga in och tryck sedan Control-Alt-Delete på tangentbordet. Välj sedan "Change a password"
 • Firstclass: Klicka på menyn "Collaborate" i Firstclass-klienten och välj "Change password".

Glömt lösenord?

Ifall du har glömt ditt lösenord för något system så kan vi inte ta reda på det. I stället måste du få ett nytt lösenord. Kontakta då Olli Vesanto vid DSV:s IT-enhet, rum 6427. Medtag legitimation. Lösenord delas normalt endast ut vid personligt besök.