När du använder DSV:s datornät och vill spara ditt arbete bör du göra det på ditt eget centrala skivminneskonto (Windows eller Linux). Du kan även tillfälligt spara filer under D: när du använder Windows på våra labb-pc eller under katalogen /tmp om du använder Linux som operativsystem.

Windows

För närvarande har varje studerande tillgång till 1 Gbyte (1000 Mbyte) skivminneskvot på filserven "goofy2". Om du har överskridit sin skivminneskvot så kan du inte spara mer filer förrän du har rensat till under kvot. Du kan dock alltid läsa filerna på hemkatalogen. För vissa datorlaborationer eller examensarbeten  som kräver extra mycket skivminnesutrymme så finns det speciella Windows-gruppkataloger med större kvot satt.

Linux

På ditt Linuxkonto så har du tillgång till 1 Gbyte (1000 Mbyte) skivminneskvot på filservern "oberon". Med kommandot "quota" i ett Linux terminalfönster så får du uppgift om hur mycket av din skivminneskvot som är använd och vad kvotgränsen är satt till. OBS att du även kan använda din katalog på oberon när du är inloggad på Windows. Se denna sida om hur det åstadkoms.

First Class

Även ditt First Class-konto är begränsat i storlek. Bilagor till meddelanden i din inbox och meddelanden i sig tar plats. Om ditt First Class-konto är fullt får du en varning, då måste du slänga några gamla meddelanden så att du underskrider kvoten igen för att du ska kunna skicka meddelanden från First Class.

E-post

E-brev som skickas till namn@dsv.su.se hamnar på DSV:s e-postserver och man kan läsa dem med en e-postklient eller med med en webbklient och webmail. Katalogen med sparade e-brev är begränsad till 100 Mbyte för studenter. När gränsen uppnåtts så studsas brev tillbaka till avsändaren. Rensa katalogen från gamla brev så fungerar e-posten åter.