DSV har en Microsoft Remote Desktop Services-server (RDS-server) som vi kallar för rds2.win.dsv.su.se. Från en pc med Microsoft Windows kan du koppla upp dig mot denna RDS-server och köra den grafiska Microsoft Windows-miljön på servern som motsvarar Microsoft Windows på en pc. Det kan t.ex vara praktiskt vid:

  • Microsoft Windows-programvaran du vill köra är inte installerad på labb-pc i datorsalarna och grupprummen
  • Du använder normalt din egna bärbara pc vid DSV och vill komma åt DSV:s Microsoft Windowsmiljö
  • Du sitter hemma med Internetförbindelse och vill komma åt DSV:s Microsoft Windowsmiljö
  • Du har inte operastivsystemet Microsoft Windows på sin persondator utan t.ex. Linux eller macOS

RDC-klienter

Under Microsoft Windows finns som default en klient installerad som heter "Remote Desktop Connection" (RDC). Från en pc med Microsoft Windows som saknar RDC-klient  så kan man hämta hem en sådan från http://www.microsoft.com/downloads/. Gå sedan till "Server Applications". RDC-klient finns installerad på alla pc med Micosoft Windows i DSV:s datorsalar

Även Linux-användare kan komma åt DSV:s RD-servrar. Förslag på en grafisk klient är Remmina. Vill du istället använda terminalen startar du "xfreerdp" genom att köra kommandot: xfreerdp /kbd:Swedish +clipboard /v:"rds2.win.dsv.su.se"

macOS-användare kan hämta en RDC-klient från Microsoft i AppStore.

Inloggning

Du loggar in på RDS-servern med ditt  universitetskonto enligt universitetskonto@SU.SE. OBS SU.SE i versaler. Du har sedan tillgång till dina vanliga filer på Microsoft Windows-filservern goofy2 eller Linux-filservern oberon om du väljer att montera den.

Filöverföring

För att kopiera filer mellan din lokala hemmahårddisk på din persondator och DSV:s filservrar så kan du utnyttja finessen hos RDC-klienten att den kan montera de lokala skivminnena på rds2-servern. När du startat RDC-klienten så klickar du på "Options". Du väljer sedan fliken "Local Resources". I stycket "Local devices" så klickar du i rutan "Disk drives".

Efter inloggning på DSV:s RDS-server så kan du nu kolla under "My computer" att de egna skivminnespartitionerna är monterade liksom Windows-filserven goofy2. Du kan ju även lätt montera Linux-filservern oberon och överföra dina filer till/från den med Windows drag-and-drop-funktionalitet.