När du loggar in under Microsoft Windows på labb-pc vid DSV så får du automatiskt din filkatalog på filserven "goofy2" mappad till enhet M:. På denna katalog kan du lagra dina filer. Utrymmet är dock kvoterat.

Förutom ovanstående katalog så har du även utrymme på skivminnesservern "oberon". För att komma åt den katalogen så måste du en gång mappa upp den mot någon annan bokstavsenhet, typ Z:. Hur man gör det beskrivs nedan. OBS att samma katalog används om man loggar in med Linux på labb-pc eller hemifrån mot Linux-servern "triton.dsv.su.se".

  1. Klicka på ikonen "My Computer".
  2. I rullgardinsmenyn "Tools" välj "Map Network Drive".
  3. Välj en bokstavsbeteckning i listan Drive. Välj helst bland bokstäverna i slutet av alfabetet för att undvika kollision med fysiska enheter som kan variera bland våra labb-pc.
  4. I fältet "Folder:" skriver du \\oberon\användarnamn, där du förstås byter användarnamn till det du har.
  5. Kryssa även i "Reconnect at login" så sker mappningen automatiskt vid påföljande inloggningar
  6. Klicka på Finish-knappen.
  7. Nu bör din oberon-katalog finnas som en enhet under My Computer med den enhetsbeteckning som du valt ovan.

Samba är namnet på den programvara som vi kör på Linux-filservern "oberon" som gör att den uppfattas som en Windows-filserver i Windows-nätet. Läs mer om Samba i SAMBA Web Pages.

Åtkomst hemifrån

Använd en SFTP-klient (Secure FTP) och koppla upp den mot Linux-servern sftp.dsv.su.se för att komma åt sina filer på oberon. Som SFTP-klient kan du t.ex. använda psftp (PuTTY secure ftp) eller FileZilla.

Om du använder FileZilla så ska du fylla i de olika fälten enligt nedan:

Host name: sftp.dsv.su.se
Port number: 22 (default)
User name: ditt universitetskontonamn
Password: universitetskontolösenordet