Filservrar

DSV:s studenter kan hemifrån lätt komma åt sina filer lagrade på DSV:s filservrar "goofy2" och "oberon".

Åtkomst med SSH

Man kan använda kommunikation via SSH-protokollet och t.ex. programmet psftp (PuTTY secure ftp) eller FileZilla för att komma åt katalogerna via DSV:s SSH-server för Windows-miljön wftp.dsv.su.se. Även program som pscp (PuTTY secure copy) kan användas för att överföra enstaka filer mellan hemdatorn och filservern. Har man Cygwin och OpenSSH installerade på sin Windows-pc så heter programmen scp och sftp.

wftp.dsv.su.se är en server som körs med Debian GNU/Linux och som använder programmet smbmount för åtkomst av Windowsfilservrarna. Det lösenord man anger vid inloggning på SFTP-servern wftp.dsv.su.se är dock ens Windows-lösenord. Om man vill komma åt sina filer på filservern "oberon" så använder man SFTP-klient mot Linux-servern sftp.dsv.su.se och då anger man sitt Kerberos-lösenord som bl.a. används vid inloggning på Unix/Linux-klienter och servrar.

Om man använder FileZilla så ska man fylla i de olika fälten enligt nedan:

Host name: wftp.dsv.su.se
Port number: 22 (default)
User name: ditt loginnamn
Password: Windows-lösenordet
SSH protocol: 2 only (under SSH till vänster)

Filåtkomst via Remote Desktop Services-servern ts.dsv.su.se

Ett praktiskt sätt att komma åt DSV:s filservrar hemifrån är att koppla upp en klient mot DSV:s Remote Desktop Services-servern ts.dsv.su.se. Under MS Windows så finns klienten som "Remote Desktop Connection" men den finns även för andra operativsystem som rdesktop under Linux och även för MacOS X. Se följande webbsida. Man kan via "Options" och "Local Resources" till klienten se till att ens lokala skivminnespartitioner monteras på ts-servern