Telefon: 08-161648
E-post: helpdesk@dsv.su.se
Besökstider: Tisdagar och torsdagar kl. 10:00 - 11:00 och 13:30 - 15:30.
Hitta hit: I Nod-huset, ta Hiss A upp till tredje våningen och gå sedan till höger.

Vid terminsstart kan öppettiderna vara utökade. Finns ingen på hеlpdeskexpeditionen kan du alltid ringa på anknytningen för att få kontakt. Hеlpdesk tar hand om akuta problem, vidareförmedlar ärenden till rätt person  samt svarar på frågor, dock ej de som gäller handhavandet av olika tillämpningsprogramvaror. Vänd dig i första hand till lärare eller handledare när sådana problem uppstår.

SU hеlpdesk - Serviceportalen

Stockholms universitets centrala IT-avdelning har en tjänst Serviceportalen med information om olika supportartiklar vid SU och även en felanmälningsfunktion. Du når Serviceportalen på adressen su.se/serviceportalen.

SU:s information om tjänster för  studenter hittar du på su.se/studentsupport.