Vad är trakasserier?

Känner du dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din etniska tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder? Känner du dig utsatt för kränkande behandling av sexuell natur, med andra ord sexuella trakasserier? Vill du påtala kränkande kurslitteratur? Eller har du som anställd blivit kontaktad av en student angående trakasserier? Som anställd har du skyldighet att vidta åtgärder vid trakasserier från både studenter och andra anställda.

Här hittar du information och regler kring kränkningar och trakasserier