Uträkning av kursbetyg

På DSV finns två sorters kurser, dels separata kurser om vanligtvis 7,5 hp och dels längre kurser om vanligtvis 30 hp som består av ett antal delkurser, vanligen 4 * 7,5 hp. På båda dessa sorters kurser sätts ett slutbetyg kallat kursbetyg. Detta kursbetyg räknas ut enligt en standardformel och det går till så här.

Separat kurs

Om kursen endast har ett moment som är graderat A-F så blir slutbetyget på kursen samma som på det graderade momentet. Om det finns flera moment med gradering A-F så tas ett medelvärde av dessa fram genom att först översätta bokstav till tal enligt A=4, B=3, C=2, D=1, E=0. Medelvärde tas i förhållande till storlek i poäng för de olika momenten. Sedan adderas 0,34 och det talet man då får avrundas neråt.

Exempel: En kurs har två graderade moment på 2,5 hp vardera. En student får A på den ena delen och B på den andra delen. A=4 + B=3 ger 7, 7 / 2 = 3,5, sedan adderas 0,34 vilket ger 3,84 som sedan avrundas neråt, resultat 3 vilket ger kursbetyg B.

Exempel: En kurs har två graderade moment på 5 hp och 2,5 hp. En student får C på 5 hp momentet och A på 2,5 hp momentet. C=2 * 5 + A=4 *2,5 blir 20, delas med 7,5 blir 2,67. Sedan adderas 0,34 vilket ger 3,01 avrundas till 3 och slutbeyg blir B.

Längre kurs med flera delkurser

Först räknas betyget på varje delkurs ut på samma sätt som vid separat kurs ovan. Därefter sammanvägs de ingående delkurserna på samma sätt som ovan. Även här viktas i förhållande till delkursernas längd.

Exempel: En kurs om 30 hp består av 4*7,5 hp delkurser. En student får A, B, C och D på dessa delkurser. Sammanräkning A=4 + B=3 + C=2 + D=1 blir 10. 10 / 4 blir 2,5. Därefter adderas 0,34 vilket ger 2,84 som avrundas ner till 2 och slubetyget blir C.

Exempel: En kurs om 30 hp består av 4*7,5 hp delkurser. En student får A, A, C och D på dessa delkurser. Sammanräkning A=4 + A=4 + C=2 + D=1 blir 11. 11 /4 blir 2,75. Därefter adderas 0,34 vilket ger 3,09 som avrundas ner till 3 och slutbetyget blir B.

Exempel: En kurs om 30 hp består av 2*7,5 hp och en 15 hp delkurser. En student får A och D på delkurserna om 7,5 hp och C på delkursen om 15 hp. Sammanräkning A=4 + D=1 + 2*(C=2) blir 9. 9 / 4 blir 2,25, 0,34 adderas vilket ger 2,59 som avrundas neråt till 2 och slutbetyget blir C.