Varje program har ett eget programråd med 2-3 representanter från varje årskurs. Som
student kan du gå med i ditt programråd och förbättra och utveckla dina och framtida
studenters studier! Tidigare programråd har kunnat strukturera om hela terminer och
introducerat nya kurser inom programmet. De har även kunnat göra förändringar i
kurser medan de själva läste dem. 

Programrådet har 1-2 möten i månaden där de diskuterar punkter av intresse om kurser
och programmet i helhet. Medlemmarna i programrådet kommer ha ett nära samarbete
med Ämnesrådet. En representant från Ämnesrådet kommer att sitta med på mötena
och fånga upp sådant som de kan hjälpa er att att lösa. Utöver det kommer
programrådet ha kontakt med resten av studenterna inom programmets för att fånga
upp problem eller förslag. 

Som en del av ditt programråd kommer du kunna göra förbättringar som påverkar dina
studier. Det kräver inte mycket tid och kan i slutänden hjälpa dig och göra din tid på DsV
mer värdefull. Om du är intresserad av att gå med i programrådet så kan du mejla
studiebevakaren på studiebevakaren@dsv.su.se.